Tesla-generátor

(Működési leírás)

 

Frissítés: 2019. október 10.

 

Az ezoterikus szakirodalom beható tanulmányozása sok tanulsággal szolgál számunkra. Különösen Nikola Tesla munkásságát érdemes górcső alá venni. 120 évvel ezelőtt több olyan találmányt dolgozott ki, melyekre már égetően szükségünk lenne. Az egyik a Tesla konverter, melynek rekonstruálása fo­lyamatban van. A másik nagy jelentőségű találmánya egy segédberendezés, melynek másodlagos hatása Tes­lát is meglepetésként érte. Már tudjuk, hogy szinte min­den találmánya a szo­litonhullámok energiasokszorozó hatásán alapult. A szolitonhullámokat egy általa alterná­tornak nevezett kommutátoros villanymotorral állította elő. Ezek a hullámok nem szokványos módon viselkednek. Az általunk jelenleg is használt transzverzális hullámokkal ellentétben a szoliton longitudinális hullá­mot állít elő. A longitudinális hullámok viszont nem elektromágneses, hanem tisztán mágneses teret hoznak létre maguk körül.

A mágneses hullámok erősen kisugároztak Tesla ké­szülékeiből, berendezéseiből. Ez nagy veszélynek tet­te ki őt és munkatársait. Ezért mind ő, mind laboratóriu­mának dolgozói emésztési zavarokkal, gyomor- és epebántalmakkal, székrekedéssel, felfúvódással küszködtek. Teslának sejtelme sem volt arról, hogy ennek a mágneses kisugárzás az oka. Nem tudta, hogy az emberi szervezetet is ugyanaz a mágneses energia működteti, amivel ő kísérletezett. Sejtelme sem volt az emberi testet behálózó meridiánrendszerről és az auráról, bár ilyet korábban egy betegsége során már látott ködszerű buborék formájában. A mágneses sugarak kivonhatják az energiát egyes meridiánokból, illetve túltölthetik őket, és az energiaegyensúly felbomlása különböző betegségeket vált ki.

Az alternátor többnyire 30 kHz-es frekvencián üzemelt. Aztán valószínűleg tönkrement, és készített helyette másikat, amelynek a frekvenciája 28 kHz lett. Ez Teslát nem nagyon izgatta, mert ugyanúgy működött, mint az előző, 30 kHz-es változat.  A mechanikus oszcillátor körüli tevékenység során azonban egy hét alatt mindnyájan meggyógyultak. Négy évig, amíg ezt a gépet használták senki sem betegedett meg közülük. Egy ízben Mark Twain is felkereste a laboratóriumot. Ekkor már a világhírű amerikai író meglehetősen rossz egészségi állapotban volt. Különféle aggasztó és veszélyes betegségben szenvedett, emlékezett vissza Tesla. A laboratóriumi látogatásai során azonban két hónap alatt visszanyerte egészségét. A mechanikus oszcillátorból kisugárzódó kb. 28 kHz-es Yang energia meggyógyította.

Mindezen tények és bizonyítékok alapján kézenfekvőnek látszik a javaslat, hogy használjuk ki mi is ezt a lehetőséget. Annál is inkább, mert a természet is ezt a frekvenciát használja a híres gyógyhelyeken. Nálunk ilyen hely Tápiószentmárton­ban az Attila-domb, Dobogókő, Pilisszent­ivánon az Ördög szikla, a Majki remeteség, Pilisszent­kereszt mellett a cisztercita kolostor romjai, Dömös mellett a Vadálló-kő és a Csodafa kápolna, a Monoszló melletti Hegyeskő, valamint a bükk­szentke­resz­ti kövek. A külföldi energetikai gyógyhelyek közül leghíresebb a Boszniai piramis. Mint a Tesla-konverter működési leírásában már volt róla szó, ebben a piramisban a Megalith K-2-nek nevezett korong alakú kő is 28 kHz frekvenciájú pozitív mágneses sugárzást bocsát ki magából.

Érdemes lenne odautazni, és egy keretantennával, valamint egy oszcilloszkóppal kimérni ennek a frekvenciának a pontos értékét.[1] Azt is egyértelműen meg kell határozni, hogy ez a sugárzás Yin vagy Yang jellegű. Ehhez nem kell drága gravimétert és egyéb műszereket a helyszínre szállítani. Megteszi egy iránytű is. Ha a kő az iránytű északi (fekete) pólusát vonzza, akkor Yin jellegű, vagyis gravitációs hullámokat bocsát ki magából. Ha a déli (fehér) pólusát vonzza, akkor a kisugárzás Yang, vagyis éteri jellegű. Érdemes lenne ezt a vizsgálatot, Tápiószentmárton­ban, az Attila dombon és Dobogókőn is elvégezni. Az oszcilloszkópon látható jel alakjából egyértelmű következtetést lehet levonni a természetes szolitonhullám időbeli lefolyásáról. Ennek alapján látnánk, hogy jelgenerátorunkkal milyen jelet kell előállítanunk. Ez a Tesla-konverter rekonstruálásnál is nagy segítséget jelentene.

A mérési eredmények birtokában már mi is nekiállhatunk létrehozni egy ilyen generátort. Mivel mi rendelkezünk jelgenerátorral nem szükséges váltóáramú kommutátoros motort készíteni. A jelgenerátor által szolgáltatott szolitonhullámot csak fel kell erősíteni, és rákacsolni egy ferritmagos toroid gyűrűn kialakított tekercsre, vagy Klein-alakzatban tekercselt elektromágnesre. Ennek az elrendezésnek azonban az a hátránya, hogy csak egy ember használhatja, mert előre sugároz. Mivel a világban rengeteg a beteg ember, és emiatt tömeges gyógyításra van szükség, körkörös sugárzót kell kialakítani. A földönkívüli civilizációk is ilyet használnak, Egy ízben a negyedik típusú találkozások során űrhajójukra invitált embereknek mutattak egy ilyen generátort. Biztatták az „elrabolt” személyeket, hogy álljanak elé, és mozogjanak, ugráljanak, táncoljanak. Erre valószínűleg azért volt szükség, hogy a gyógyító energia átjárja minden porcikájukat, behatoljon ízületeik mélyébe is. A nem várt kezelés után a visszaszállított személyek arról számoltak be, hogy rendkívüli mértékben megnőtt az energiájuk, és nagyon jó lett a közérzetük.

Sajnos a berendezés működési módjáról semmit sem árultak el, de a szemtanúk azt elmondták, hogy ez a berendezés úgy nézett ki, mint egy nagyméretű villanymotor. Csupán annyiban tért el s szokványos villanymotoroktól, hogy a forgórésze a padlóhoz volt rögzítve, és az állórész fogott körülötte. Itt tehát a mágneses energia nem a motor belsejéből áramlott ki, hanem közvetlenül a külső rész sugározta a gyógyító szolitonhullámokat. Ha nekünk is sikerülne egy ilyen villanymotort előállítanunk, akkor semmi mást nem kellene tennünk, mint az orvosi rendelők várótermeinek közepére állítani. Így a több órányi várakozás alatt a betegek akár meg is gyógyulhatnak. Így már nem is kell bemenniük az orvoshoz.

Ez a rejtélyes frekvenciaérték már a kutatók fantáziáját is megmozgatta. Közülük többen is komoly vizsgálatokat végeztek a fiziológia hatásáról. Na nem nálunk, mert ami vaskalapos tudósaink kiátkoznák azt a kollégát, aki ilyesmire vetemedne. Indiában és Kínában azonban az ezotéria nem kiátkozott tudomány. Ott komoly kutatások folynak a paratudományokban is. Ennek eredményeként két indiai tudós felmérte, hogy a 28 kHz-es szoliton hullámok milyen hatást gyakorolnak a szervezetre. Az eredmény meglepően sokrétű. Íme Dr. Siva Poobalasingam és Nisha Lakshmanan vizsgálati eredményei:

 

Ø   A skaláris energia képes beépülni még saját DNS-ünkbe is.

Ø   Kiiktatja és semlegesíti az ember alkotta, természetellenes frekvenciákat az emberi szervezetben.

Ø   Növeli a sejt minden egyes sejtjének energiaszintjét a kívánatos 70-90 mV szintre.

Ø   A spektrográfok mérései szerint emeli a szervezetben lévő minden egyes hidrogénatom kova­lencia értékét. Ez azért jelentős, mert a DNS-ünket kovalens hidrogénkötések tartják egyben.

Ø   Fokozza a sejtfal áteresztőképességét, ami segíti a tápanyagok bejutását a sejtekbe, illetve a toxinok kiválasztását és eltávolítását a sejtekből.

Ø   Csökkenti az anyag felületi feszültségét, ezáltal a szervezetnek lényegesen kevesebb időre van szüksége az emésztéshez.

Ø   A sejtek milliárdjai energiaszintjének emelkedésével párhuzamosan növeli a szervezet egészének energiaszintjét.

Ø   Tisztítja a vért, javítja a vérben lebegő fehérjék és zsírok szintjét, a triglicerid értékét és a vérfibrin mintákat.

Ø   Független laboratóriumi vizsgálatok tanúsága szerint 149%-kal fokozza az immunrendszer hatásfokát.

Ø   Javítja a szellemi koncentrációt és fókuszt, amit az EEG vizsgálatokban kimutatott amplitúdó-növekedés bizonyít.

Ø   Ugyancsak EEG-tesztek alapján kiegyensúlyozza a két agyféltekét. Pontosabban az intuitív tartomány felé koordinálja, a működést, ami egyfajta koherencia megjelenését is biztosítja.

 

Részletes beszámoló a „Az optimális energia a csúcsteljesítmény eléréséhez a skaláris energiával” című angol nyelvű könyvükben található.

[

Lemniszkáta csővezeték

(Működési leírás)

 

Masaru Emoto: „A víz üzenete”, illetve „A víz rejtett bölcsessége” című könyveiből tudjuk, hogy strukturált víz varázslatos erőt gyakorol a szervezetünkre.[2] Gyógyereje vetekszik a szoliton­hul­lámok által kifejtett hatással. Így nem kell megvárni, amíg a Tesla-generátort valaki rekonstruálja, mert már most is elkezdhetjük a betegek tömeges kezelését. Ehhez semmi mást nem kell tenni, mint a csapból kifolyó vizet energetizálni. Ehhez nem kellenek drága berendezések, mert ezt elvégzi az éter helyettünk. Csak munkára kell fogni. A fizikában jól ismert jelenség a tehetetlenségi erő, amit az éter vált ki. Az éteri részecskék átjárják az egész univerzumot, és semmi nem állhat az útjukba. A testünket is elárasztják, de ezt mi csak akkor vesszük észre, ha járművön utazunk, és az hirtelen gyorsul vagy lassul. Ilyenkor hátra vagy előre esünk. Gyorsuláskor vagy lassuláskor a sűrű éter nem képes a testünkbe áramlani, ezért betonfalként lökdös bennünket. Ezt teszi a vízzel is, de a víznek van egy sajátos tulajdonsága: képes a többletenergiát elnyelni, és sokáig megőrizni.

Az éteri energia jelenléte nem marad következmények nélkül. Az éteri részecskék energiájuk révén megszüntetik a víz környezeti károkból eredő destrukturáltságát. Szabályos molekulaszerkezetű strukturált vizet hoznak létre. A szervezetnek éppen erre van szüksége. Jótékony hatásából egyet kiragadva sok ember a kiszáradás határán áll. Mint tudjuk egészségünk megőrzéséhez naponta 2,5 liter vizet kellene meginnunk. Vannak, akik ennek egy­tizedét fogyasztják. Jó, ha napi 1-2 pohár vizet isz­nak. Ők is tisztában vannak vele, hogy ennél jóval töb­bet kellene inniuk, de nem tudnak. Azt mondják, hogy nem kívánják a vizet. Szervezetük ösztönösen irtózik a de­st­rukturált, klórozott csapvíztől. Ezen a helyzeten ra­di­kálisan változtat a strukturált víz fogyasztása. A vissza­jelzések szerint molekulaszerkezetének normalizálása lággyá, selymessé teszi a csapvizet, amitől újra szom­jasnak érzik magukat, és elegendő vizet tudnak inni. A strukturált víz fogyasztása nem csak a szervezet folyadékhiányát szünteti meg, hanem fokozza a méregtelenítést, és a tápanyag felszívódását. A strukturált víz gyógyerővel hat a testünkre. Idővel megszünteti minden betegségünket, és megerősíti az immunrendszerünket. Az iparban és a mezőgazdaságban is csodákra képes. Sokan felismerték ezt a jótékony hatást, és szá­mos találmányt alkottak a kihasználására. Közülük leg­inkább figyelemreméltó egy német fizikus találmánya. Azért is, mert ez a találmány gyorsan és rendkívül ol­csón előállítható.      

Wilfried Hacheney[3] az éteri energiarészecskék vízbe juttatására egy nagyméretű eszközt tervezett, melynek formája a lemniszkátára[4] emlékeztet. A fek­vő nyolcas alakú csőben áramló víz állandó irány­­változtatásra kény­szerül, melynek folytán nagy mennyi­ségű éter szorul bele. A lemniszkáta alakzat azért olyan hatékony, mert ennek a csővezetéknek minden centi­méterében irányváltásra kényszerül a víz. Ennek kö­vetkeztében folyton beleütközik az éterbe, és emiatt rengeteg éteriont nyel el. Sok biogazda ezzel az éteres vízzel locsolja a növényeit, hogy gyorsabban nőjenek. A magvak csírázó-képessége is javul, ha vetés előtt beáztatják ebbe a vízbe. Az ily módon kezelt vízzel sütött kenyér lazább lesz, a tésztája pedig magasabbra kel. További megfigyelés, hogy az éterrel dúsított vízzel kevert beton szilárdabb a megszokottnál.

Az ősenergia elnyeletésének hatásfoka tovább növelhető, ha több lemniszkátát helyeznek egymás mellé, vagy egymás fölé. Ennek legegyszerűbb módja, hogy a csőgyártó üzemben a tűzforró fémcsövet darabolás előtt egy sablonban formára hajlítják, és hagyják lehűlni. Nem kell a cső végét harapófogóval megragadva kézzel hajtogatni, mert ezt a feladatot a lemniszkáta szerkesztésénél hasz­nált csuklós szerkezet[5] precízebben elvégzi. Így akár tízrétegű berendezést is lehet készíteni, ami egy nagyságrenddel megnöveli a hatásfokát. A szélességét is igyekezzünk növelni mindaddig, amíg ezt a technológia engedi. Minél szélesebb és minél magasabb a lemniszkáta csőrendszer, annál hatékonyabb. A csőkígyót már csak korróziógátló horganyréteggel kell bevonni, és évtizedeken át gond nélkül használható. (Ha földbe vagy egy erre a célra kialakított gödörbe kívánjuk süllyeszteni, kenjük be míniummal, és legalább egy réteg olajfestékkel vagy kátránnyal. Ügyeljünk arra is, hogy legfelső része legalább 80 centiméterrel legyen a talajfelszín alatt, hogy télen ne fagyjon el.)[6]

Egyébként ez a módszer nem teljesen új. Viktor Schauberger már 1930-ban kifejlesztett egy energiadúsító készüléket, forrásvíz mesterséges előállítására. Az osztrák természettudós spirál alakú csövet alkalmazott, amelyben az áramló víz szintén állandó irányváltozásra kényszerül. A spirál alakzat hatékonysága azonban jóval alacsonyabb a lemniszkátánál. A spirális megoldás egyetlen előnye, hogy a csőtekervény, illetve a víz áramlási irányának megfordításával jobbra forgató vizet is elő lehet állítani.

Olcsó előállítási technológiája bárki számára elérhetővé teszi a lemniszkáta alakú energiadúsítót. Üzemeltetési költsége nincs, így nem növeli a vele előállított zöldség-gyümölcs árát. Beszerzési költsége pedig néhány év alatt megtérül a bővebb termés által. Könnyen lehet, hogy ez a berendezés pár év múlva minden kert, illetve vidéki háztartás szerves tartozéka lesz. A városi vízszolgáltatók is könnyen használhatnák. Ehhez semmi mást nem kellene tenniük, mint a vizet nem egyenes, hanem lemniszkáta formára hajlított csövön nyomnák fel a hidroglóbuszba, és ugyanilyen csőkígyón engednék le. Szükség esetén könnyen hajlítható műanyag csövet (gumi- vagy műanyag slagot) is lehetne használni erre a célra. Az ipari üzemek is nagy hasznát vennék ennek a víznek, mert hamar kiderülne, hogy az éterrel dúsított víz alkalmazása nem csak a betongyártásban előnyös, hanem szinte minden termékre jótékony hatást gyakorolna.

Ennek a lehetőségei már kezdenek kibontakozni. A hasonló megoldásoknál egy mosodatulajdonos pl. évente 12 ezer eurót spórol meg, mert az éter által lágyabbá tett vízben kevesebb mosószerre van szükség. A bécsi lovasiskolában a lovak éterrel dúsított vizet isznak, és azóta nem gyötri őket a kólika, míg egy műanyaggyárban a hűtővíz-felhasználást sikerült optimalizálni a különleges víz segítségével. A természetgyógyászok is dicsérik ezt a vizet. Azok a betegek, aki ezt itták, megszabadulnak az ekcémától, a lábödémától, fejfájástól. Úgy tűnik, hogy a lehetőségek ezen a téren is korlátlanok. A módszer ellenzői a kétkedők ezoterikus humbugról beszélnek, de a napról napra szaporodó pozitív eredmények, lelkes beszámolók nem ezt bizonyítják. A vízminőség-javulás és az általa elért haszon minden téren szemmel látható, kézzel fogható, letagadhatatlan.

Az éterrel dúsított víz legádázabb ellenzői a hivatalos tudomány képviselői. Az akadémikusok szerint erre a jelenségre természettudományos magyarázat nincs, ezért csalásról, placebohatásról és „szelektív érzékelésről” beszélnek. Ám ha minden pozitív eredmény csak a képzelőerő szüleménye, akkor egyik napról a másikra istenekké váltunk. Csupán a gondolatainkkal képesek vagyunk önmagunkat és másokat meggyógyítani, effektív hasznot kovácsolni. Ez lenne az igazi siker, mert így varázsszóra megoldhatnánk a világ minden gondját. Sajnos erre nem vagyunk képesek, ezért egyelőre be kell érnünk egy fizikai jelenség kihasználásával, amely szerencsére akkor is működik, ha erről a tudományos akadémiák nem hajlandóak tudomást venni.

A hitetlenkedés és a parttalan viták elkerülése érdekében célszerű lenne ezt a módszert nagyban, és hatóságilag ellenőrizve kipróbálni. Ehhez valamely lakótelepen vagy lakóparkban ki kellene jelölni két tömbházat, és felmérni a bennük lakók egészségi állapotát. Aztán az egyik ház bemenő csővezetéke elé be kellene szerelni egy tízrészes lemniszkáta csőkígyót. Egy év múlva újra el kellene végezni az egészségügyi felmérést minkét tömbházban. Az eredmények összehasonlítása után egyértelmű következtetéseket lehetne levonni ennek a módszernek az eredményességéről. Érdemes lenne a lemniszkáta csővezetéket kiépíteni egy kórházban is. Aztán egy év múlva meg lehetne vizsgálni, hogy alakult a betegek gyógyulási aránya. Csökkent-e a betegek kórházban töltött időtartama, és javult-e a kórházi fertőzések statisztikája.

Ha nem mutatható ki ugrásszerű javulás, ennek a víznyomás az oka. A Vízművek 6 atmoszféra (6 bar) nyomással préseli bele a vizet az utcai csőhálózatba, hogy a tízszintes toronyházakba is felmenjen. A mérések szerint ez a nagy nyomás jelentős mértékben hozzájárul a víz destrukturálódásá­hoz. Ez esetben az újrastrukturálást a fogyasztónál, közvetlenül a kifolyó csap előtt kell elvégezni. A 10 lemniszkátát tartalmazó fél, vagy háromnegyed coll átmérőjű csövet műanyag dobozba zárva a fürdőszobai mosdó, illetve konyhai mosogató alatt kell helyezni. A be- és kivezető csonkokat oly módon célszerű kialakítani, hogy egy szintben álljanak a burkolat aljával. Így megfordítva, süllyesztve is beépíthető. Csempékkel eltakarva láthatatlanná válik a szerkezet.


Az ásványvizet fogyasztóknak sem kell lemondaniuk a strukturált víz jótékony hatásáról. Ehhez le kell gyártani egy 1,5 literes üvegpalackot, csavaros fémkupakkal. Erre rá kell hegeszteni egy 5-10 lemniszkátából álló csőszerelvényt, ami a palack tetején helyezkedik el. A kupakot és a negyed col átmérőjű csövet is korrózióálló acélból kell készíteni. A csőszerelvény szélessége ne legyen nagyobb, mint a palack átmérője, különben nem fér el a hűtőszekrény ajtajában. Túl magasra sem célszerű készíteni, mert ez is gátolja a hűtőszekrénybe helyezést. Célszerű még egy gumisapkát is gyártani hozzá. A cső végére húzva ezzel megakadályozhatjuk, hogy a „buborékos” vízből elszálljon a szén-dioxid. A készülék használata nagyon egyszerű. Le kell csavarni róla a csőszerelvényt, beletölteni a műanyag palackban forgalmazott ásványvizet, majd rácsavarni a fémkupakot. Az üvegpalack megdöntésével a lemniszkáta alakú csőszerelvényen átfolyó víz már strukturáltan fog kifolyni az alá helyezett pohárba. A lemniszkáták optimális számát a kifolyó víz lefagyasztásával, és kristályszerkezetének mikroszkóp alatti vizsgálatával lehet megállapítani.

Amennyiben a lemniszkáta alakú csővezeték alkalmazásával jelentős gyógyulások tapasztalhatók, akkor ezt a vízkezelési módot haladéktalanul alkalmazni kell az egész országban. Ez rengeteg kiadástól mentené meg az állami egészségpénztárt, és a lakosság közérzete, életkedve is jelentősen javulna. Ez a felmérés valószínűleg nem ütközik a hatóságok ellenállásába, mert a hivatalos tudomány szerint ez a módszer hatástalan. Ha pedig hatástalan, akkor nem is árt. Ha nem árt, akkor mindegy, hogy egyenes vagy kacskaringós csövön megy be a víz az épületbe, illetve folyik ki a csap­ból.

 

Budapest, 2018.01.23.                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 Ó Kun Ákos

 Budapest, 2021.

E‑mail: info@kunlibrary.com

 kel@kunlibrary.com     

 kunlibrary@vipmail.hu

 [1] Memóriával rendelkező hordozható oszcilloszkópra van szükség, amely képes eltárolni a mért jeleket.

[2] A részletes ismertetőt Az ezotéria kivitelezése című könyvem II. kötetében található. (III. fejezet, Környezetünk egészségkárosító sugarai című rovat.)

[3] vilfrid hahenaj

[4] A lemniszkáta görög kifejezés. Úgy is felfogható, mint a végtelen jelének háromdimenziós kiterjedése.

[5] Működési módját lásd a Wikipédiában: https://hu.wikipedia.org/wiki/Lemniszkáta 

[6] Beszerelési módja Az ezotéria kivitelezése című könyvem III. kötetében található. (V. fejezet, Környezetvédelem című rovat és VI. fejezet Technikai újdonságok című rovat.)